Bergen Limburg

Onze sponsoren

LitjesLeukermeerVan VegchelLandelijke WonenEcofuelsHughoVan Rijen Training&AdviesDe SmidHPDe VlinderLaarakker

Vaststelling kieslijst 2018

De VVD heeft de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vastgesteld.
De lijst kent veel nieuwe gezichten.

De VVD gaat de campagne in met als lijsttrekker Jack Jennissen en als kandidaat wethouder Frans Pekema.
De lijst straalt zowel vernieuwing als betrouwbaarheid uit. De binnen de huidige fractie aanwezig dossierkennis blijft aanwezig en de nieuwe fractie zal daar vanzelfsprekend gebruik van maken.
Jack en Frans

Lijstrekker Jack Jennissen en (kandidaat)wethouder Frans Pekema.

De nieuwe fractie heeft er zin in en zal zich uiteraard inzetten voor iedere inwoner van onze gemeente. Uitgangspunt blijven de liberale beginselen: vrijheid van het individu met respect voor iedereen. Het motto voor de campagne is tweeledig:

Betrouwbaar en stabiel

In de afgelopen maanden is sprake van een roerige tijd in bestuurlijk Bergen. Een wethouder die om inhoudelijke redenen weggestuurd wordt, een wethouder die daarom dan weer wordt weggestuurd en een partij die uit elkaar valt. Daartussen stond de VVD als betrouwbare en stabiele partij, die ook bereid was en is om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Werken aan een gezonde en leefbare samenleving!

De lokale economie heeft nieuwe impulsen nodig, wat we willen bereiken door het aantrekken van meer werkgelegenheid. De VVD streeft er naar om het maximale uit mensen te halen door te zorgen voor meer en interessant werk . Daarmee hopen we de mogelijkheden te scheppen voor een betere toekomst. We willen (nieuwe) ondernemers ondersteunen en kansen bieden. We willen bereiken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beter uitzicht krijgen, minder afhankelijk zijn van de gemeente en zo veel mogelijk zelfredzaam zijn.

Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt die zorg ook. Nu en in de toekomst. Onze inwoners zijn gebaat bij goede beschikbaarheid van ondersteuning en zorg. Dit kan door professionele hulp maar ook door inzet van familie, vrijwilligers, dorpsgenoten, buren en vrienden. Zorg voor elkaar met de gemeente als back-up. Zo blijft de juiste zorg voor iedereen beschikbaar, beheersbaar en betaalbaar.

We leven in een prachtige gemeente met veel landbouw, natuur, rust, ruimte en water. Juist door gebruik te maken van alles wat onze gemeente te bieden heeft, zien wij groeimogelijkheden voor werkgelegenheid. Een gezonde mix van wonen, werken en vrijetijdsbesteding is ons streven. Daarbij zijn voorzieningen zoals winkels, scholen, (sport-)verenigingen en goede gezondheidszorg een noodzaak.

De VVD streeft naar een andere houding: “Wat kun jij doen voor de samenleving?”, in plaats van: “de gemeente lost het wel op”. Het initiatief ligt dus bij de gemeenschap zelf, inwoners, verenigingen, dorpsraden en gemeenschapshuizen. Zij zijn het hart van het dorp en vervullen een belangrijke sociale rol. Zij herkennen sociale misstanden. Samen zorgen wij voor gezonde en levendige dorpen.

Voor het volledige programma zie/kies hier


Copyright © 2017. All Rights Reserved.