Bergen Limburg

Onze sponsoren

LeukermeerLitjesDe SmidVan VegchelHPLaarakkerEcofuelsHughoLandelijke WonenVan Rijen Training&AdviesDe Vlinder

Bestemmingsplan buitengebied vastgesteld

Een bestemmingsplan buitengebied opstellen waarbij met de belangen van alle betrokkenen rekening gehouden wordt,  is een bijna onmogelijke opgave.

Immers de belangen van de een zijn soms het tegenovergestelde van de belangen van de ander. Alleen als alle betrokkenen bereid zijn enige verdraagzaamheid en tolerantie te tonen kan er een breed gedragen bestemmingsplan tot stand komen.

In het plan dat dinsdag 6 februari is vastgesteld, is met een groot aantal belangen rekening gehouden, een fiks aantal zienswijzen is ingewilligd.

Een grotere flexibiliteit, een omschakel verbod en het schrappen van de mogelijkheid voor mestbewerking zijn de punten die de basis leggen voor een positieve samenleving van agrarische ondernemers en bewoners van het buitengebied.

De makers van het plan complimenteren wij met het resultaat.  Als partij die verdraagzaamheid hoog in haar vaandel heeft staan, doet de VVD een beroep op alle betrokkenen: maak er een succes van.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.