Bergen Limburg

Onze sponsoren

LitjesHPEcofuelsLeukermeerVan Rijen Training&AdviesLandelijke WonenLaarakkerDe VlinderHughoDe SmidVan Vegchel

VVD tegen motie Maasland Radio

De raad van onze gemeente heeft dinsdag avond een motie aangenomen om de reeds toegekende subsidie te verhogen.

Bergen heeft Maasland radio een subsidie toegekend van 50% van de gelden die zij van het rijk krijgt voor lokale omroep. De andere 50% wil het college gebruiken voor de regionale omroep.

Over dit besluit loopt een procedure bij de rechter. Desondanks meende een raadsmeerderheid toch nu al de subsidie op 100% te moeten stellen.

De VVD fractie heeft tegen de motie gestemd, omdat het in ons land nog altijd gebruikelijk is om zolang een zaak onder de rechter is hierover geen uitspraak te doen.

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.