Bergen Limburg

Onze sponsoren

HPLeukermeerDe VlinderLitjesLaarakkerLandelijke WonenEcofuelsVan VegchelVan Rijen Training&AdviesHughoDe Smid

Bergen niet Energie-neutraal maar energie-ONAFHANKELIJK

In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni is het voorstel aangenomen voor een krediet ter voorbereiding van de plannen “Energielandschap Wells Meer”.

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Bergen, een ambitieus plan waarin zonnepanelen en windmolens evenveel energie produceren als we ook verbruiken. Samen met kennisdragers en onze inwoners gaat de haalbaarheid bekeken worden van dit grote plan. De VVD staat hier positief tegenover, maar vroeg zich af of Bergen wel ambitieus genoeg is. In de afgelopen commissievergadering heeft fractievoorzitter Jack Jennissen dan ook al voorgesteld om niet meer over energieneutraal te spreken, maar te gaan voor energieonafhankelijk.

Jack Jennissen stelt: ”Energieonafhankelijkheid betekent energie opwekken in de hoeveelheid die nodig is en op de tijdstippen dat die nodig is”.

De productie van zonne-energie en wind-energie is sterk afhankelijk van het seizoen en het weer. Om de dalen in deze energieproductie op te vangen is het noodzakelijk om energieopwekking met gasgestookte energiecentrales in te zetten. Alleen dit soort centrales zijn in staat relatief snel op te starten en energie te produceren. En daar ligt natuurlijk het probleem: we willen van het gas af!

Daarom wil de VVD meteen de stap maken naar energieonafhankelijkheid: energie produceren in de hoeveelheden en op de tijdstippen dat dat nodig is. Zonnepanelen en windenergie blijven een grote rol spelen, maar we moeten ook kijken naar weersonafhankelijke technieken zoals bijvoorbeeld biomassa.

Op die manier kan de gemeente Bergen haar inwoners goedkope energie bieden, arbeidsplaatsen creëren en door de overschotten aan energie te verkopen ook een belastingverlaging bieden.

“In de raadsvergadering van 5 juni hebben we weer een stap in de goed richting gezet, een stap op de duurzaamheidsagenda van de VVD”, aldus Jack Jennissen, die van het colleg al een instemmende reactie heeft gehad. Ook CDA en PK waren het er mee eens.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.