Bergen Limburg

Onze sponsoren

LaarakkerDe VlinderHughoDe SmidLeukermeerLandelijke WonenVan VegchelEcofuelsLitjesVan Rijen Training&AdviesHP

OZB niet omhoog

Afgelopen week is in de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2020 vastgesteld. Hierin staan afspraken om komend jaar verder te werken aan een nog betere gemeente Bergen voor iedereen.

Het is mooi te zien dat de VVD-kijk op wonen, die we afgelopen zomer hebben gemaakt, ook omarmd is door andere partijen. Zo is het college opgedragen het bedrag voor startersleningen op te hogen. Hierdoor wordt het voor starters makkelijker om een huis te kopen. Het is nu zaak om ook op de andere punten aan het wonen te werken.

De kosten voor afvalverwerking stijgen. Dit betekent dat de inwoners van de gemeente Bergen fors meer moeten betalen. Helaas is dit niet te voorkomen. Het is daarom voor de VVD extra belangrijk dat de gemeentelijke OZB, waar we wél iets aan kunnen doen, niet stijgt. Voor dit jaar heeft de VVD ervoor gezorgd dat de stijging die in de begroting stond niet door gaat. Gelukkig hebben de andere partijen ons voorstel gevolgd. Zo blijven de lasten voor onze inwoners toch nog enigszins binnen de perken.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.