Bergen Limburg

Onze sponsoren

LaarakkerVan Rijen Training&AdviesLandelijke WonenDe SmidEcofuelsLitjesLeukermeerHughoDe VlinderVan VegchelHP

Herijking regionale structuurvisie wonen

Donderdag 9 januari 2020 vond op het stadskantoor Venlo de ‘Regionale raadsbijeenkomst herijking regionale structuurvisie wonen’ plaats. Een hoop regio dus. Het betrof een ophaalsessie waarvoor raads- en commissieleden uit de gemeentes in Noord-Limburg waren uitgenodigd. Vanuit de VVD Bergen waren Jelle Hettinga en de schrijver van dit stuk, Pepijn van Rijen, aanwezighuisjes.

De avond begon met een gezamenlijke sessie, waar beleidsmedewerkers van verschillende gemeentes de ongeveer 40 deelnemers welkom heetten. Daarna volgde een inleidende presentatie, die weer gevolgd werd door 3 themasessies in kleinere groepen. De avond werd afgesloten met de conclusies van de themasessies die voor de hele groep werden gepresenteerd.

In de inleidende presentatie werden gebruik gemaakt van conclusies uit rapporten over woonbehoefte en prognoses (verwachtingen) over de bevolkingsontwikkeling in de regio. Vanuit de rapporten volgden vooral conclusies over het huidige kwalitatieve woonaanbod en de kwalitatieve behoefte. Dit betekent eigenlijk welk type woningen er nu vooral op de markt zijn of komen en welke typen gevraagd worden. Zo weten we dat er vooral behoefte is aan woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens, ouderen en éénoudergezinnen, en dat deze woningen er nu weinig zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de gemeente Bergen.

De verwachte bevolkingsontwikkeling zorgt voor een verdere vraag naar woningen de komende jaren. Dit heeft onder andere te maken met het ouder worden van de inwoners. Volgens de voorspellingen gaat deze groei in de vraag nog tot minimaal 2030 in Bergen door, om vervolgens langzaam te gaan dalen. Dit geldt voor alle voorspellingen over de Noord-Limburgse gemeentes. Ook internationale werknemers zorgen voor een toenemende vraag naar woningen.

Na de presentatie gingen de deelnemers in 3 groepen uiteen om over verschillende onderwerpen met elkaar te discussiëren. Elk onderwerp werd door 2 ambtenaren vanuit verschillende gemeentes begeleid. In elk geval is gesproken over de ‘liefde voor bestaande woningen’, de rol van de gemeente in het stimuleren van het bouwen naar behoefte aan woningen voor ouderen, jongeren en statushouders. (‘Asielzoekers’ die een verblijfsvergunning hebben). In de discussie die in de verschillende groepen werden gevoerd was in elk geval duidelijk dat:

  1. We als individuele raadsleden géén belemmeringen uit de regio willen als het gaat om mogelijkheden om te kunnen (laten) bouwen in onze gemeentes;
  2. Het als gemeentebestuur lastig is om de bouw op gang te brengen; alleen met woningbouwcorporaties kun je harde afspraken maken. Voor de particuliere markt is de invloed beperkt tot het verlenen van vergunningen, meewerken aan bestemmingsplanwijzigingen en aan- en verkoop van gemeentegronden;
  3. Het in een regionale visie lastig is om verschillende behoeftes te combineren; Venlo heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan Bergen.

Hoe verder? De VVD Bergen heeft in het stuk Wonen Bergen 2020+ al aangegeven welke richting we op zouden moeten in Bergen. Dit geluid hoorden we ook terug in Venlo. Voor onze gemeente is het zaak om de kansen die er zijn in de woningmarkt te ondersteunen en mee te werken aan een groei van de Bergense bevolking.

Voor de regionale visie geldt dat deze op een later moment aangeboden gaat worden aan de verschillende raden. Afhankelijk van het mandaat wat de ‘regio’ heeft die deze regionale visie op wonen herijkt, zullen we als VVD-fractie in raad en commissie kritisch zijn op de inhoud.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.