Bergen Limburg

Onze sponsoren

HPVan VegchelLandelijke WonenLitjesDe SmidEcofuelsDe VlinderLaarakkerHughoVan Rijen Training&AdviesLeukermeer

Religieus genootschap in De Grote Waaij???

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober hebben we laten weten géén heil te zien in de komst van het religieuze genootschap Civitas Christiana. Eerder werd bekend dat die stichting Auberge De Grote Waaij in Well onder voorwaarde heeft gekocht.

Pepijn van Rijen diende namens de VVD een motie in waarin burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om géén medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan zodra er een verzoek daartoe komt van Civitas Christiana.

In de motie hebben we duidelijk laten weten waarom de VVD deze mening is toegedaan.

De organisatie stelt zich te willen inzetten voor behoud van de Nederlandse Cultuur. Ze zamelen geld in onder het mom daarvan.

Dat klinkt op zich niet slecht, maar na wat googlen ontdek je dat deze organisatie en aan haar gelieerde (Amerikaanse) instellingen en organisaties er ideeën op na houden, die wat de VVD betreft lijnrecht staan tegenover artikel 1 van onze Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Te lezen zijn bijvoorbeeld tien redenen waarom het homoseksuele “huwelijk” schadelijk is en afgekeurd moet worden.

  • Het is geen huwelijk
  • Het is in strijd met de natuurwet
  • Het ontneemt kinderen altijd het hebben van een vader of een moeder
  • Het valideert en bevordert de homoseksuele levensstijl
  • Het verandert een slechte handeling in een burgerlijk recht
  • Het schept geen gezin, maar een van nature onvruchtbare Unie
  • Het negeert het doel van de staat om het huwelijk te bevorderen
  • Het legt haar aanvaarding op aan de hele samenleving
  • Het is de voorhoede van de seksuele revolutie
  • Het beledigt God.

Verder keert men zich tegen abortus en euthanasie.

De VVD vindt het recht op vrije meningsuiting een belangrijke verworvenheid in onze samenleving en zal dat ook niet betwisten, maar vanzelfsprekend willen we niet meewerken aan de verdere verspreiding van deze enge gedachten. Andere partijen in de gemeenteraad durfden zich nog niet zo stellig uit te spreken, maar de VVD houdt van duidelijkheid: Géén medewerking aan de vestiging van dit genootschap in onze gemeente.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.